Scriptie nakijken spelling

De Nederlandse taal is een vrij complexe taal. Dat heeft grotendeels te maken met de vele uitzonderingen op allerlei taalregels. Schrijf je nu kersepit of kersenpit? En is het zonneschijn of zonnenschijn? En gebeurd schrijf je toch altijd met een –d? Gelukkig biedt de spellingscontrole van je laptop of computer uitkomst. Dat wil zeggen, een deel van de taalfouten kun je daarmee eruit filteren. Niet alle foutief vervoegde werkwoorden worden door de spellingscontrole gevonden. En wat denk je van woorden die jij los van elkaar hebt geschreven, maar die eigenlijk aan elkaar geschreven moeten worden? Samenstellingen noemen we dit. Best ingewikkeld eigenlijk. Je scriptie kritisch nakijken op spelling is dus een must, maar voor sommigen tegelijkertijd een last.

Prettig leesbaar

Wanneer je het hebt over spelling, dan denk je al snel aan: hoofdlettergebruik, wel of geen tussen-n, aan elkaar schrijven, streepje of spatie bij twee woorden. Dat klopt, maar spelling is slechts één onderdeel van een taal. Bij het schrijven van een afstudeeronderzoek of scriptie komt meer om de hoek kijken. Bijvoorbeeld de manier waarop je je tekst formuleert. Want hoe je het ook wendt of keert, een prettig leesbaar verhaal heeft absoluut een positieve invloed op je eindcijfer. Je kunt inhoudelijk nog zo’n sterke scriptie hebben, als je je verhaal niet goed over de bühne weet te brengen dan kost je dat vaak punten. Je scriptie louter nakijken op spelling is dan niet altijd afdoende.

Taalvaardigheid

Een prettige schrijfstijl helpt mee bij het eindcijfer van je scriptie. Doorgaans gaat het dan om vier zaken: begrijpelijkheid, nauwkeurigheid, bondigheid en aantrekkelijkheid. Dit zijn de vier kenmerken van een goede schrijfstijl. Voorkom bijvoorbeeld te lange zinnen, tangconstructies, te lange aanloop, vage of indirecte aanwijzingen, lege woorden, dubbelzinnigheid, onjuiste woordvolgorde, overbodige woorden, lijdend schrijven, te weinig variatie in zinsbouw, et cetera. Dat vraagt een behoorlijke taalvaardigheid van je. Een geschikt alternatief is dat je je scriptie laat nakijken op spelling en formulering. Dat kan bij scriptiementor.nl. 

Scriptiementor.nl

Scriptiementor.nl is er voor iedereen die een taalkundig duwtje in de rug kan gebruiken. Voor wie graag een begrijpelijke en prettig leesbare scriptie wil inleveren. Je kunt bij scriptiementor.nl je scriptie na laten kijken op spelling én formulering. Ook help ik je graag verder met eventuele andere vragen die je naar aanleiding van het scriptieschrijven hebt. Dus kun je wel wat extra hulp gebruiken bij het schrijven van je afstudeeronderzoek? Neem dan gerust eens contact op met scriptiementor.nl