Scriptie laten corrigeren

Voor veel studenten is en blijft schrijven een opgave. Natuurlijk schrijf je tijdens je opleiding bijzonder veel, maar échte inhoudelijk feedback op de kwaliteit van je werk is geen vanzelfsprekendheid. Docenten kijken vooral naar of de studenten de opdracht heeft begrepen. De schrijfstijl is vaak bijzaak. Niet voor niets blijkt uit onderzoek dat de taalvaardigheid van studenten op het hbo amper verschilt van toen zij nog havist waren. Dat laatste komt ook tot uitdrukking is afstudeerscripties. Die blijven soms op havoniveau hangen.

Corrigeren scriptie

Heel vreemd is dat niet. In het hbo en wo wordt weinig aandacht besteed aan taallessen. Toch wordt de scriptie binnen het curriculum steeds belangrijker. Opvallend daarbij is dat de beperkte taalvaardigheid niet zozeer te maken heeft met spelling en grammatica, maar vooral met conceptuele vaardigheden. Of beter gezegd: het ontbreken daarvan. Er is bijvoorbeeld te weinig verband tussen hoofd- en deelvragen, theorie, onderzoeksaanpak en conclusie. Of de onderbouwing is te mager of reflectie te weinig diepgaand. Het gevolg is dat studenten in een later stadium alsnog hun scriptie moeten corrigeren en herkansen. 

Betrouwbaar en snel

Pieter Kroost, voormalig student Fontys Hogescholen pedagogiek, herkent de problematiek. “Dit overkwam mij vorig jaar toen ik met mijn afstudeeronderzoek bezig was. Ik kreeg vrij onverwacht een onvoldoende voor mijn scriptie. Schrijven is nu eenmaal niet mijn ding. Maar het ging verder dan dat. Mijn begeleider miste diepgang en vond bovendien dat mijn conclusie te veel leunde op het theoretisch kader en te weinig op m’n onderzoeksresultaten. Voor het corrigeren van mijn scriptie had ik gelukkig voldoende tijd. Alleen wist ik gewoon niet goed waar ik moest beginnen. Via internet kwam ik scriptiementor.nl tegen. Daar had ik al snel een goed gevoel bij. Betrouwbaar, flexibel en snel. Ik heb mijn scriptie laten corrigeren op inhoud. Er is vooral gekeken naar de onderlinge verbanden. Met de verkregen feedback kon ik goed uit de voeten en heb ik mijn scriptie uiteindelijk met een voldoende kunnen afronden.”

Op weg helpen

Bij scriptiementor.nl kun je je scriptie laten corrigeren op taalgebruik én inhoud. Bij inhoud moet je denken aan: globale opzet van je scriptie, formuleren van hoofd- en deelvragen, voldoende diepgang en relevantie van theoretisch kader, onderzoeksaanpak en analyse en verwerking van de resultaten. Je krijgt van mij concrete tips en bruikbare feedback waarmee je weer op weg geholpen wordt. Kortom, het nakijken en laten corrigeren van je scriptie begint bij scriptiementor.nl